Làm gì khi UBND xã vi phạm thỏa thuận đổi đất với người dân?

Câu hỏi:

Tôi được cấp có thẩm quyền cấp một diện tích đất ở tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. UBND xã nơi tôi được cấp đất có văn bản thỏa thuận với tôi về việc đổi cho tôi một diện tích đất khác để sử dụng mảnh đất của tôi vào mục đích công ích. Không bên nào phải thanh toán chênh lệch cho nhau. Đến thời hạn thỏa thuận, UBND xã không giao đất cho tôi. Trong khi đó, diện tích đất của tôi không được sử dụng vào việc công ích mà UBND xã giao cho người khác sử dụng.

Luật sư cho tôi biết, tôi có quyền khởi kiện không và tôi kiện UBND xã hay kiện người đang sử dụng đất của tôi.Di chuc

Trả lời:

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự xin trả lời anh/chị như sau:

Trước hết, đây là một tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và anh/chị là người đang bị xâm phạm quyền lợi. Do đó, anh/chị có quyền khởi kiện UBND xã ra Tòa án.

Khi khởi kiện, anh/chị có thể đưa ra các yêu cầu sau:

1) Trong trường hợp mảnh đất UBND xã dùng để đổi cho anh/chị thuộc quyền quản lý, sử dụng của UBND xã thì Thỏa thuận giữa anh/chị và UBND xã không trái pháp luật. Do đó, anh/chị có quyền yêu cầu tòa án buộc UBND xã tiếp tục thực hiện thỏa thuận  hoặc yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận và trả lại đất cho anh/chị.

2) Trong trường hợp mảnh đất UBND xã dùng để đổi cho anh/chị không thuộc quyền quản lý, sử dụng của UBND xã thì Thỏa thuận giữa anh/chị và UBND xã là trái pháp luật. Do đó, anh/chị có quyền yêu cầu tòa án tuyên thỏa thuận vô hiệu và buộc UBND xã trả lại đất cho anh/chị.

Về tư cách tham gia tố tụng, khi anh/chị khởi kiện UBND xã thì UBND xã là bị đơn, người đang chiếm giữ mảnh đất của anh/chị là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Speak Your Mind

*