Con cùng cha khác mẹ có được thừa kế tài sản của cha và mẹ kế?

Câu hỏi (Từ bạn vongocy….@gmail.com

Nhờ Luật sư Vũ Như Hảo tư vấn giúp tôi trường hợp sau:

Cha tôi là người Nha Trang, Khánh Hòa tập kết ra bắc và kết hôn với mẹ tôi. Không may mắn, mẹ tôi đã mất trong chiến tranh (trước 1975). Sau giải phóng, cha tôi về lại Nha Trang, Khánh Hòa và đi thêm bước nữa và có thêm 4 người con với người vợ hai cũng sống ở Nha Trang, tôi cũng sống ở Nha Trang nhưng tôi sống cùng với bà nội. Cha tôi và người vợ sau có tài sản chung là nhà đất tại thành phố Nha Trang và có mượn 20 cây vàng của bà nội tôi. Sau này người vợ sau mất, cha tôi cho người con út (con của người vợ sau) ở cùng. Vậy cho tôi hỏi nếu như cha tôi chết thì tôi có được hưởng di chúc hay không nếu như cha tôi không có lập di chúc và phần tài sản đó sẽ được phân chia như thế nào?

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật

Trả lời:

Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo và Cộng sự xin trả lời anh/chị như sau:

Trong trường hợp cha bạn mất không để lại di chúc thì 50% tài sản trong khối tài sản chung của cha bạn với người vợ sau và phần tài sản ông được thừa kế từ vợ là di sản của cha bạn thuộc về những người thừa kế theo pháp luật ở hàng thừa kế thứ nhất, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Theo điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Người thừa kế theo pháp luật: “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”.

Nếu những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha bạn chỉ có bạn và 4 người con riêng của cha bạn và bà của bạn thì được chia như sau: Tài sản của cha bạn chia 6 = 1/6 (mỗi người được hưởng một phần sáu di sản).

Speak Your Mind

*