Con dâu có được hưởng thừa kế?

Câu hỏi:
Gia đình tôi có bốn anh em. Ba tôi đã mất  nhưng không để lại di chúc, chỉ còn mẹ. Khi ba tôi còn sống, ba và mẹ tôi cùng tạo dựng được một căn nhà. Một người em trai của tôi đã lập gia đình ở riêng nhưng cũng đã mất, nay cô em dâu có chồng chết này đến nhà đòi mẹ tôi phải chia cho cô được phần của chồng (cô đã có ba con với em tôi). Xin hỏi yêu cầu của cô em dâu có đúng pháp luật không?thua-ke

Trả lời:
Căn nhà là do ba mẹ bạn cùng tạo dựng nên trong thời kỳ hôn nhân, vì vậy căn nhà này là tài sản chung của ba mẹ bạn. Theo qui định của Luật hôn nhân và gia đình thì về nguyên tắc khi chia tài sản chung của vợ chồng, tài sản chung sẽ được chia đôi.
Ba bạn mất mà không để lại di chúc, chính vì vậy di sản thừa kế của ba bạn (1/2 nhà, đất) sẽ được chia theo qui định của pháp luật, tức là chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: bốn anh chị em của bạn, mẹ bạn, ông bà nội của bạn (nếu còn sống).
Vì thư của bạn không đề cập việc em bạn mất trước hay mất sau ba của bạn, nên phải chia làm hai trường hợp:
1) Trường hợp thứ nhất: Nếu em bạn mất trước ba bạn thì ba người con của em bạn sẽ được hưởng thừa kế thế vị phần tài sản mà em bạn đáng lẽ được hưởng (chia đều cho ba người con của em bạn).
2) Trường hợp thứ hai: Nếu em bạn mất sau ba bạn thì phần tài sản mà em bạn đáng lẽ được hưởng sẽ được chia đều cho ba người con của em bạn và vợ của em bạn. Cần lưu ý với bạn về thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu Tòa án giải quyết là 10 năm (Theo Bộ Luật dân sự 2005) và 30 năm (Theo Bộ Luật dân sự 2015, có hiệu lực vào ngày 1/1/2017).

Trân trọng,

Speak Your Mind

*