CÙNG MỘT ĐỊA CHỈ CÓ THỂ TÁCH NHIỀU HỘ KHẨU ĐƯỢC KHÔNG, TÁCH HỘ KHẨU THẾ NÀO?

Câu hỏi: Gia đình ông Dương Đình Long (Nha Trang, Khánh Hòa) có 2 hộ sống chung tại cùng một địa chỉ. Ông hỏi, gia đình ông có thể tách mỗi hộ 1 sổ hộ khẩu riêng để thuận tiện cho sinh hoạt và các dịch vụ hàng ngày khác được không? Nếu được thì có quy định về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một chỗ ở hợp pháp không?

Trả lời: Cảm ơn Quý ông đã tin tưởng và gửi yêu cầu từ vấn đến Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng Sự. Về vấn đề này, chúng tôi xin trả lời như sau:

sổ hộ khẩu khi đăng ký kết hôn


Theo Điều 27 Luật Cư trú 2006 được sửa đổi, bổ sung 2013 quy định về các trường hợp, điều hiện và hồ sơ thủ tục để tách hộ khẩu riêng khi sinh sống trên một địa chỉ như sau:
“Điều 27. Tách sổ hộ khẩu
1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:
a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản”.
2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
Khi ông muốn tách sổ hộ khẩu mới nhưng vẫn chung một chỗ ở hợp pháp với sổ hộ khẩu của người khác thì tiến hành thủ tục tách khẩu bình thường. Thủ tục này không bắt buộc phải có chỗ ở riêng, mà đòi hỏi người có yêu cầu tách sổ hộ khẩu phải có năng lực hành vi dân sự, có nhu cầu tách sổ hộ khẩu và được chủ hộ đồng ý.
Hồ sơ, thủ tục tách sổ hộ khẩu được hướng dẫn cụ thể tại Điều 21 và khoản 2 Điều 27 Luật Cư trú như sau:
– Hồ sơ bao gồm: Sổ hộ khẩu; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Văn bản đồng ý của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú.
– Thủ tục tách sổ hộ khẩu: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Cư trú 2007 về thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký thường trú như sau: “Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh”. Như vậy, theo trình bày ông Long cư trú ở Nha Trang, Khánh Hòa thì mang các hồ sơ trên đến tại Công an thành phố Nha Trang để thực hiện thủ tục tách sổ hộ khẩu. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu.
Hiện nay, Luật cư trú không có định số lượng tối thiểu hoặc tối đa về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một địa chỉ (chỗ ở) hợp pháp. Công dân được quyền tách sổ hộ khẩu khi có đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng sự về vấn đề bác yêu cầu tư vấn: Cùng một địa chỉ có thể tách nhiều hộ khẩu được không, thủ tục tách sổ hộ khẩu như thế nào?. Hy vọng những thông tin Công ty chúng tôi tư vấn giúp ông trong quá trình thực hiện thủ tục tách khẩu.
Nếu ông Dương Đình Long còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bác vui lòng liên hệ chúng tôi qua các cách sau:

  • Trực tiếp tới tư vấn tại Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự, địa chỉ: 16 Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
  • Email: lawyervunhuhao@gmail.com;
  • Hotline: 0914 086 292 hoặc đến cơ quan Công an nơi đăng ký cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Speak Your Mind

*