DI CHÚC ĐÃ LẬP CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

Hỏi:
Ba tôi trong 6 tháng trước bị bệnh nặng, lúc đó ba tôi đã lập di chúc để lại tài sản thừa kế cho tôi và chị gái tôi. Hiện nay, sức khỏe của ba tôi đã bình phục trở lại, tuy nhiên chị gái tôi hiện nay đối xử tệ bạc với ba tôi. Vì vậy, ba tôi muốn hủy bỏ bản di chúc cũ và lập bản di chúc mới có được không?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo & Cộng sự . Theo như các quy định hiện hành của pháp luật, chúng tôi xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:Di chuc

Trả lời:
Theo Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 có qui định:
“1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.
2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.”

Như vây, ba của bạn có thể hủy bỏ, hoặc làm di chúc mới thay thế di chúc hiện có. Khi bản di chúc mới đã được lập thì bản di chúc cũ sẽ không còn giá trị nữa.
Nếu không thể tự mình viết giấy hủy bỏ hoặc viết di chúc mới thì ba của bạn có thể nhờ người khác viết nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng. Ba của bạn phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của ba bạn và ký vào bản di chúc. Ba của bạn có thể nhờ bất cứ ai làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc, người có quyền nghĩa vụ liên quan đến nội dung di chúc, người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự. Nếu muốn ba của bạn còn có quyền yêu cầu các cơ quan công chứng hoặc UBND phường chứng nhận bản di chúc mới.

Speak Your Mind

*