ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

HỎI : Tôi có một câu hỏi muốn hỏi Luật sư như sau:
Tôi đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với một công ty tại Nha Trang, Khánh Hòa từ tháng 4/2010 – Tháng 9/2017, trên đường đi làm về tôi bị tai nạn và bị thương khá nặng, nên tôi phải nằm viện để điều trị từ khi bị tai nạn đến ngày 20 tháng 12 năm 2017. Khi tôi quay trở lại công ty để làm việc thì được công ty thông báo đã có quyết định cho tôi nghỉ việc vì lí do không có nhu cầu sử dụng đến công việc của tôi nữa. Vậy luật sư cho tôi hỏi việc công ty cho tôi nghỉ việc có đúng theo quy định của pháp luật hay không? Nếu công ty cho tôi nghỉ việc trái với các quy định của pháp luật thì tôi có được bồi thường thiệt hại hay không?

đơn-phương-chấm-dứt-hợp-đồng-lao-động

ĐÁP: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn tới công ty chúng tôi. Dựa trên các quy định pháp luật hiện hành và hiểu biết pháp luật, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:
1. Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động năm 2012
2. Tư vấn:
Về việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động đối với bạn :
Căn cứ khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012 quy định :
“ 1. Người sử đụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:
a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;
c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước
a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn”
Trong trường hợp này, công ty nêu lý do chấm dứt hợp đồng với bạn là do không có nhu cầu sử dụng lao động. Lý do này không nằm trong các trường hợp mà người sử dụng lao động được phép chấm dứt Hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012. Do đó, đây là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái phái luật.

Về vấn đề bồi thường khi công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật
Trường hợp 1: Nếu bạn có nhu cầu quay lại công ty làm việc thì công ty buộc phải nhận lại người lao động trở lại làm việc, trả lương, BHXH, BHYT những ngày không được làm việc, bồi thường ít nhất 2 tháng tiền lương…theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật lao động 2012.
Trường hợp 2: Nếu bạn không có nhu cầu quay lại làm việc tại công ty nên công ty bồi thường cho bạn với mức được quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động 2012 các khoản như sau:
– Phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày mà bạn không được làm việc.
– Bồi thường ít nhất 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động (lương theo hợp đồng lao động bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác).
– Chi trả trợ cấp thôi việc.
– Hợp đồng của bạn là loại hợp đồng không xác định thời hạn, vì vậy khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, công ty phải báo trước ít nhất là 45 ngày làm việc theo Khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012. Nếu công ty không báo trước cho bạn thì công ty phải bồi thường tiền lương tương ứng với thời gian không báo trước cho bạn.
Nếu có thắc mắc liên quan đến phần tư vấn này, bạn vui lòng liên hệ:

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang
Cellphone: 0914 086292

Speak Your Mind

*