MUA BÁN ĐẤT ĐAI BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ ĐƯỢC CÔNG NHẬN KHÔNG?

HỎI:
“Kính gửi Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo & Cộng sự!
Tôi có mua lại 300m2 đất tại Phước Đồng, Nha Trang từ một người quen của tôi vào năm 2014. Tuy nhiên, lúc đó, chúng tôi đã không ra văn phòng công chứng để làm hợp đồng mua bán. Người kia chỉ viết cho tôi một giấy biên nhận viết tay về việc bán nhà, đã nhận đủ tiền và giao cho tôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên người đó. Vậy, Giấy bán nhà viết tay đó có được pháp luật công nhận không? Tôi có thể sử dụng giấy viết tay đó làm căn cứ để đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?”Giay viet tay

ĐÁP:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Văn phòng chúng tôi. Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:
– Luật đất đai 2013;
– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
– Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa dổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
2. Tư vấn:
Theo Luật đất đai 2013, người đang sử dụng đất đều có quyền đăng ký, đề nghị được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, theo quy định cũ, các trường hợp đã chuyển nhượng, cho tặng chỉ có giấy tờ viết tay, khi xem xét cấp sổ đỏ phải làm thêm thủ tục về chuyển nhượng.
Tuy nhiên, hiện nay, căn cứ theo điểm 54 khoản 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định như sau:
“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:
a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;
b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tạiĐiều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;
c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014”

Như vậy, người dân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/07/2014 (ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực), có giấy tờ về quyền sử dụng đất, được cấp sổ đỏ lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Do câu hỏi của bạn chưa nêu rõ thời điểm bạn mua lại đất trong năm 2014 nên chúng tôi chia ra làm hai trường hợp như sau:
– Trường hợp thứ nhất: bạn mua lại đất trước ngày 01/07/2014. Trong trường hợp này, Giấy chuyển nhượng viết tay của bạn được pháp luật công nhận. Để đăng ký sổ đỏ, bạn cần mang Giấy viết tay này và các Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đến đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.
– Trường hợp thứ hai: bạn mua lại đất sau này 01/07/2014. Trường hợp này, trước khi bạn đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần tiến hành thủ tục chuyển nhượng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đất bạn mới có thể tiến hành đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

Trân trọng,

Speak Your Mind

*