Mua doanh nghiệp cần lưu ý về việc bị truy thu thuế!

Câu hỏi:

Tôi gửi e-mail này nhờ Luật sư Vũ Như Hảo tư vấn giúp tôi về việc hoàn thuế như sau:

Tôi mua lại một nhà hàng (thực chất là mua lại doanh nghiệp tư nhân có nhà hàng này) tại thành phố Nha Trang vào năm 2016 và bắt đầu hoạt động kinh doanh tại nhà hàng từ năm 2016 trở đi. Tuy nhiên, tới tháng 3/2017, Chi cục thuế Nha Trang có tới yêu cầu kiểm tra các bản báo cáo tài chính và thực hiện truy thu thuế trong khoảng thời gian từ năm 2012-2015 của nhà hàng. Cơ quan thuế yêu cầu tôi là người đại diện hiện tại phải nộp khoản truy thu thuế này. Tôi thấy như vậy là không hợp lý, vì đó là quá trình kinh doanh của chủ sở hữu cũ chứ không phải tôi, vì vậy tôi không có trách nhiệm trong vấn đề thuế phát sinh trong giai đoạn đó. Vậy tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi được biết rằng tôi hay chủ sở hữu cũ sẽ phải chịu trách nhiệm trên khoản truy thu thuế này? Xin chân thành cảm ơn.

truy-thu-thue

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo & Cộng sự . Theo như các quy định hiện hành của pháp luật, chúng tôi xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:
Trong trường hợp này, doanh nghiệp bạn mua lại là doanh nghiệp tư nhân: căn cứ theo Khoản 2 Điều 187 Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định về bán doanh nghiệp tư nhân: “Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác”.
Như vậy, nếu trong quá trình chuyển nhượng, bạn và chủ sở hữu nhà hàng trước đây không có thỏa thuận về vấn đề này thì người phải chịu trách nhiệm về các vấn đề thuế trong khoảng thời gian từ năm 2012 – 2015 sẽ là người chủ sở hữu cũ của doanh nghiệp (chủ cũ của nhà hàng). Bạn cần giải trình đầy đủ về hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng giữa bạn và chủ sở hữu cũ với cơ quan thuế. Ngoài ra, bạn cần liên hệ lại với chủ sở hữu cũ của nhà hàng và yêu cầu người đó thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước để tránh những rủi ro có thể xảy ra sau này.
Chúc bạn thành công!

Speak Your Mind

*