Tòa án có giải quyết tranh chấp lối đi chung

Câu hỏi: (Gửi từ email: thienhuongnt12…@gmail.com):

Năm 1990 gia đình tôi tặng cho toàn bộ đất tại Ninh Hòa, Khánh Hòa và mua một lô đất tại thành phố Nha Trang. Khi tôi mua đất của ông bà hàng xóm hiện nay thì có một lối đi chung với chủ nhà. Khi còn sống, người bán nhà còn có giấy tờ xác nhận lối đi chung với tôi. Tôi cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đó có thể hiện lối đi chung. Tuy nhiên, đất của người hàng xóm (người bán nhà cho tôi) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại không thể hiện trong đó có lối đi chung. Tôi xin hỏi Luật sư là việc tranh chấp lối đi chung có thuộc thẩm quyền của Tòa án không? và nếu Tòa giải quyết thì tôi cần yêu cầu như thế nào?

Loi-di-chung

Trả lời:

Luật sư Vũ Như Hảo xin trả lời bạn như sau:

1) Về thẩm quyền: Tranh chấp lối đi chung giữa bạn và người hàng xóm (người bán nhà cho bạn) xuất phát từ hợp đồng mua bán (chuyển nhượng) đất ở giữa hai bên. Khi bán đất cho bạn, hai bên đều đi chung lối đi này và lối đi chung được thể hiện trên bản đồ địa chính và trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn. Do đó, Tranh chấp lối đi chung thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Khi giải quyết vụ án cụ thể này, Tòa án cần xem xét đến hợp đồng chuyển nhượng đất ở giữa bạn và người bán để có thêm căn cứ. Tuy nhiên trong mọi trường hợp Tòa án phải đảm bảo cho bạn có lối đi.

2) Về yêu cầu giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp này, khi khởi kiện bạn cần đưa ra yêu cầu sau đối với Tòa án: (1) Yêu cầu công nhận lối đi chung; (2) Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người bán để cấp lại giấy chứng nhận mới không bao gồm diện tích lối đi chung.

Trân trọng,

Speak Your Mind

*