Trường hợp nào tặng cho nhà đất mà không cần sự đồng ý của vợ/chồng?

Câu hỏi:
Luật sư vui lòng tư vấn giúp tôi trường hợp cho tặng tài sản dưới đây:
Chị gái tôi có mảnh đất tại Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa. Chị tôi đứng tên một mình trên sổ hồng và muốn cho tôi mảnh đất này (thực chất là bán giá thấp cho tôi). Vậy khi cho tôi thì chị tôi cần phải làm những thủ tục gì? Anh rể tôi có cần phải viết giấy tờ gì không?

tien-luong

Trả lời:
Trong câu hỏi bạn, chúng tôi không có đủ cơ sở xác định quyền sử dụng đất trên là tài sản riêng của chị gái bạn hay tài sản chung của vợ chồng chị gái bạn (bạn chỉ cho biết là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên một mình chị của bạn). Do đó, Luật sư Vũ Như Hảo tư vấn cho bạn với hai giả thiết sau:

1 – Trường hợp quyền sử dụng đất trên là tài sản riêng của chị bạn:

Theo Điều 43 Luật Hôn nhân gia đình (HNGĐ) 2014 thì quyền sử dụng đất trên là tài sản riêng của chị bạn nếu thuộc các trường hợp sau:
– Tài sản này chị gái bạn có trước khi kết hôn;
– Tài sản này được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;
– Tài sản được chia riêng cho vợ (chị của bạn) theo thỏa thuận chia tài sản chung giữa vợ chồng chị của bạn;
– Tài sản này có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng của chị gái bạn.

Trong trường hợp này thì chị của bạn toàn quyền quyết định việc tặng cho bạn quyền sử dụng đất trên mà không cần sự đồng ý của anh rể bạn.

2. Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng chị gái bạn:

Theo quy định của Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật HNGD (chia tài sản chung); tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Như vậy, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng.

Nếu thuộc trường hợp này, thì việc định đoạt khối tài sản chung đó phải được sự đồng ý của cả vợ và chồng. Do vậy, chị của bạn muốn cho bạn mảnh đất đó phải được sự đồng ý của chồng chị gái bạn (tức là anh rể của bạn). Để giải quyết vấn đề này, anh rể của bạn cần làm 1 giấy ủy quyền, ủy quyền cho chị gái bạn toàn quyền định đoạt đối với mảnh đất thuộc tài sản chung của vợ chồng. Sau đó, chị của bạn làm một hợp đồng tặng cho bạn mảnh đất trên.

Tất cả các giấy tờ trên cần được công chứng hoặc chứng thực.

3. Trường hợp đặc biệt:

Nếu đất trên có nhà ở và nhà ở này là nơi ở duy nhất của vợ chồng chị gái bạn thì bạn cần xem Điều 31 của Luật HNGĐ 2014 dưới đây:
“Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng thì chủ sở hữu có quyền xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản đó nhưng phải bảo đảm chỗ ở cho vợ chồng”.

Trân trọng,

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292

Speak Your Mind

*