CÙNG MỘT ĐỊA CHỈ CÓ THỂ TÁCH NHIỀU HỘ KHẨU ĐƯỢC KHÔNG, TÁCH HỘ KHẨU THẾ NÀO?

Câu hỏi: Gia đình ông Dương Đình Long (Nha Trang, Khánh Hòa) có 2 hộ sống chung tại cùng một địa chỉ. Ông hỏi, gia đình ông có thể tách mỗi hộ 1 sổ hộ khẩu riêng để thuận tiện cho sinh hoạt và các dịch vụ hàng ngày khác được không? Nếu được thì có quy định về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một chỗ ở hợp pháp không?

Trả lời: Cảm ơn Quý ông đã tin tưởng và gửi yêu cầu từ vấn đến Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng Sự. Về vấn đề này, chúng tôi xin trả lời như sau:

sổ hộ khẩu khi đăng ký kết hôn

[Read more…]